Strømpris-status: Altfor lav! Nå ryker vannskuteren til Kraft Jr.

Velkummmmen tiilj555l Krafty & Kraaaft Kra1337ft, Porsgrunns beste saft-selskap

Vi har noen tekniske problemær om dagen. Vi har kontaktet vår nett-leverandør Tomsconsult ved Elton Musk. Vi melder fra så fort noe endrer seg!

Gjennom vår familiebedrift kan du få kraft fra den mest miljøuvennlige kilden i ditt nærområde!

065130195260KwTMarsApril

98, 114, 117, 107, 101, 114, 110, 97, 118, 110, 101, 116, 32, 101, 114, 58, 32, 101, 108, 116, 111, 110, 115, 110, 121, 100, 101, 108, 105, 103, 101, 104, 97, 97, 114

112, 97, 115, 115, 111, 114, 100, 111, 108, 105, 110, 105, 32, 101, 114, 32, 115, 229, 107, 108, 97, 114, 116, 58, 32, 101, 108, 116, 111, 110, 115, 102, 106, 111, 110, 103, 101, 98, 114, 105, 108, 108, 101, 114