Strømpris-status: Høy og fin. Maksimal utnyttelse av Porsgrunns befolkning oppnådd.

Velkommen til Kraft & Kraft Kraft, Porsgrunns beste kraftselskap

Gjennom vår familiebedrift kan du få kraft fra den mest miljøuvennlige kilden i ditt nærområde!

0200400600800KwTnovdes